Keleti orvoslás visszér


Szerző: netdesign okt 5, Publikációk Elõzmények Az emberiség, mióta Világ a Világ, keresi, kutatja helyét a Keleti orvoslás visszér, keresi, kutatja, hogy ebben a csodálatos rendszerben, amit földi életnek hívunk, mi a szerepe, feladata. Valahány világvallás, vallásfilozófia, próbálja megérteni és megértetni azt, amirõl csak sejtéseink vannak, ez pedig nem más, mint a teremtés misztériuma, az élet keletkezése, a szervetlen és szerves kapcsolati rendszerei, a születés és elmúlás misztériuma, a lélek léte és mibenléte, a születés elõtti és halál utáni létforma.

Mindezek a kérdések azok, amelyekre a tudománynak csak részben vannak magyarázatai, de a vallásfilozófiák, a hit birodalma mindezekre megpróbál spekulatív magyarázatot adni. Valamikor évezredekkel ezelõtt az úgynevezett nagy folyam menti kultúrák a mainál jóval magasabb spirituális keleti orvoslás visszér éltek, s a lakosságnak próbáltak olyan magyarázatokat adni a fenti kérdésekre, s ezen belül az egészség, betegség kérdéseire, amelyek megfeleltek a kor tudomány politikai keleti orvoslás visszér, s mindenki számára érthetõek voltak.

Dr. Chen rám nézett és csak annyit kérdezett: hány kávét iszom egy nap?

Ezek közül a rendszerek közül, most kiemelten az indiai szubkontinensen kialakult rendszereket és a kínai területen kialakult rendszereket elemzem. Ezeknek a vallás és egészség filozófiáknak mind a mai napi napig létjogosultságuk van, sõt az l95o- es évektõl elkezdve egyre több orvosi, fizikai, kémia Nobel díjat osztanak ki azokban a filozófiai kategóriákban, amelyek alapjait évezredekkel ezelõtt fektették le, de a tudományos magyarázat, a molekuláris biológiai értékelésre évezredeket kellett várni.

visszér tünetei kenőcs visszerek kenőcs visszér ellen a gesztenyén

Az ayurveda, az élet tudománya. Mintegy hatezer évvel ezelõtt egy Kapila nevû bölcs foglalta írásba mindazokat az elméleteket, amelyeket az addigi bölcsek kialakítottak és a köznép is elfogadott. Ez az õsí vallásfilozófia tartalmazta a hétköznapi élet valamennyi viselkedési és szokás normáit, úgy, hogy a mindennapokban a lakosságnak megvoltak a kapaszkodói. Ezek a tanítások átfogták az élet minden területét, de nem volt olyan része a rendszernek, amelyben a materializmus mellet ne kapott volna helyet a spiritualizmus, a miszticizmus.

E korok embere mélyen hitte, hogy minden jelenségnek, keleti orvoslás visszér, cselekedetnek megvan a maga istensége, amit tisztelni kell. Ma már tudjuk, hogy keleti orvoslás visszér kõ kemény fizikai magyarázata van, azaz, minden kerek e világon valamely elektro mágneses rezgés valamely formája, s annak megvannak a jellemzõ al és felharmonikus formái is.

visszérrel van szüksége vegetáriánus visszér

A bölcseleti formákat a szent könyvek tartalmazták, s ezeket a köznép a tisztánlátók, a risik segítségével vették át, úgynevezett kiscsoportos és egyéni oktatási formákban. Láma felnõtt oktatásnak hol nem volt formájával találkozunk!!!

A magyarázat jobb megértése érdekében úgynevezett upanisádokat is kézbe vettek, ezek nem mások, mint a szent könyvek szövegeinek magyarázata köznyelven. A világ dolgainak megmagyarázása a környezõ természeti jelenségek összefüggéseinek segítségül hívásával történt.

Kínai stílusú balzsamos reflexológiás talpmasszázs

Magát az emberi szervezetet, az alkattant, az egészség, betegség, anyagcsere jelenségeit is a környezõ világ látható, megfogható, könnyen értelmezhetõ formáiból vezették keleti orvoslás visszér. Döbbenetes, hogy a mai orvostudomány alapjai lényegileg ezen alapszanak. Megfigyelték, hogy amit eszünk és székelünk, az szilárd, leginkább a földhöz hasonló, a tapasztalták, keleti orvoslás visszér halálunk után, úgy mint a növények és állatok elporladunk.

Megvolt tehát az elsõ úgynevezett õs principium azaz a FÖLD elem. Amit eszünk, az inkább szilárd! Napokig megvagyunk élelem nélkül. Tudták, hogy testünk, de a növények és állatok teste is jelentõs vizet tartalmaz, tehát a második õs principium a VÍZ elem.

Amit iszunk a vagy víz, vagy igen magas víztartalmú folyadék. Víz nélkül nem sokáig bírjuk.

Kapcsolat Kínai stílusú balzsamos reflexológiás talpmasszázs A kínai orvoslás úgy véli, hogy a láb az alapja az ember élet energiájának. A lábon ugyanúgy, mint a kezeken és a füleken, megtalálhatók az összes létfontosságú szervnek a megfelelő pontjai, így bármilyen funkcionális változás azonnal tükröződni fog a talpon. Ez a masszázs alkalmas arra, hogy  megőrizze a test egészségét, valamint betegségek kezelésére is alkalmas. Ha az akupresszúra fájdalmas, akkor az adott szerv rendellenességét jelzi, valamint a méreganyagok lerakódását.

Tapasztalták, hogy az élõ embernek megvan a maga belsõ hõmérséklete, vélelmezték, hogy belül égünk, tehát ez a TÛZ elem. Milyen bölcs elõrelátás: a terminális oxidáció felismerése!

gyakorlatok a visszeres borjak számára gél vagy krém visszér ellen

A tûz kialvása egyenlõ a halállal. Levegõ nélkül igen rövid ideig élünk. Mindezek kézenfekvõek voltak, megtapasztalhatóak voltak itt és most. Volt tegnap és tegnap elõtt, lesz holnap és holnapután is, valamint hol van a lélek, ami belénk száll és aztán elhagy bennünket. Megalkották tehát az AKASHÁT- azaz a mai modern filozófiai értelemben a téridõt, amiben nincs múlt és jövõ, csak az állandóan változó jelen idõ és az ami az elõtt keleti orvoslás visszér ezután volt és lesz, keleti orvoslás visszér ez már a téridõben egyszerre található.

Lásd megváltozott tudatállapotban regresszív korrekció és progresszív programozás. Ezek az úgynevezett õs principiumok aztán megadták az emberi alkattan és típuistan alapjait, s azt is megállapították, hogy ennek az alkattannak, típustannak vannak születési és fejlõdéstörténeti változatai is, azaz vertikális és horizontális vonulatai.

Ezt a mai értelemben az életkorral összefüggõ somatikus keleti orvoslás visszér spirituális megnyilvánulásnak nevezzük. Mit értünk ezek alatt? Azok az emberek, akik inkább nagy súlyúak, kövérek, lassú mozgásuka, betegségeik inkább a különféle tólulások, ödémásodások, pangások, azok az õs principium elmélet szerint inkább a föld és víz jegyüek.

gyógynövénykészítmények visszerek vásárolni vélemények műtét után visszerek a lábakon

Jól értenek a pénz gazdálkodáshoz, megbocsátanak, de nem felejtenek. Terápiás protokoll szerint igen jó hatású a hánytatás. Vérnyomásuk magas, nyirok keringésük lusta, lábuk visszeres, mozgásuk lassú, viselkedésük megfontolt.

A mai orvostudomány szerint õk a cholerikusok, keleti orvoslás visszér tipusuak. Alkattani, kliniko patológiai leírásuk tökéletesen megegyezik az évezredekkel ezelõtt leírtakkal. A védikus rendszer kapaha alkatnak nevezi. Életünknek ez a kisgyermekkori szakasza az anabolikus szakasz. Következik a pitta, azaz muszkuláris alkat. Õk a tûz és víz keverékei. Erõsek, jó fizikumúak, mindent megehetnek, de állandó a belsõ feszültség.

Hol a víz nyomja el a tûzet, hol a tûz a vizet, mindkettõre sok energia kell, de a kompenzálására is!!!

keleti orvoslás visszér

Az életben bárhova kerülhetnek, jól megállják a helyüket, vagy örök elégedetlenek. Gyógyításukban a has hajtásnak van szerepe. Életünknek ez a metabólikus szakasza. Következik a vatta alkat. Az õsi indiai felfogás szerint ezek közül kerültek ki a szentek, a tisztánlátók, akik a földi lét és a földön kívüli lét közti kapcsolatot tartják. Az õs principiumok közûl a levegõ és éter a jegyük.

Érdekes, hogy az éter megjelenésével már magyarázzák, hogy akik ide tartoznak, annak a feladatai közé tartozik a téridõben való jártasság, azaz az elmélyülés, meditáció, keleti orvoslás visszér, jövõbe tekintés. Az ilyen típusú emberek nem törõdnek a földi formákkal, nem azért, mert rendetlenek, hanem azért, mert nem ez a dolguk. Állandóan éhesek, gyors az anyagcseréjük. Jól hat rájuk a beöntés!!

Életünk vége felé, illõ soványnak lenni- a gyöngülõ szív és anyagcsere nem képes nagy tömeget ellátni!!!

Visszér problémákra

Minél idõsebbek vagyunk, annál vékonyabbnak kellene lennünk!!! Az õ rendszerük ezt úgy magyarázza, hogy a lélek könnyen tudjon átlépni, mi szerintünk, a gyöngülõ rendszernek nem szabad nagy feladatot adni!!! Ez alkattanilag a respiratóriusz formáció, amely nervosus idegrendszerrel rendelkezik. A pénz nem érdekli õket.

Nem is értenek hozzá. Könnyen csinálnak adósságot, de enek nem érzik a súlyát. A szerelemben igen rapszódikusak. Ma éjfélkor ezer hõfokkal szerelmeskednek Julissal, mert õ a párjuk, Másnap nulla órakor rájönnek, hogy tévedtek és ugyanezen a hõfokon már Marcsát ölelik, s rá egy percre rájöttek, hogy egyik sem igaz, már Sári a párjuk. És ezt halálosan komolyan is érzik!!! Nem lehet rájuk haragudni, igen szeretetre méltóak és egyben esendõek is. Rengeteg keleti orvoslás visszér szomatikus fõleg gastro enterologiai betegség fenyegeti õket, amely átmehet bármelyik egyéb funkció körre is.

Igen hamar dühbe jönnek, de egy másodperc múlva már nem tudják, hogy kire miért ordítottak rá. Tiszta alkat nincs, csak igen ritkán.

Kínai orvoslás

A modern orvostudomány szerint ez a mai napig is tökéletesen igaz, Nézzük meg, mit mondanak a védikus bölcsek a lelki alkatokról: A lélek is hármas tagozódású, s ezek közül kiemelkedõ a szattvikus ember.

Õ az, aki mindenkit elfogad olyannak amilyen, bölcs, empetikus, nem ítél, türelmes, Tele van belsõ tisztasággal. Mi kezeli a visszér rendben tartja, nem vágyik nagyra, megelégszik azzal amije van, de arra nagyon vigyáz. Szellemi ember! A radzsasz tipikus kétarcú. Kíméletlen, akarnok, akaratát átviszi mindenkire, de õ az, aki bármikor képes a nulláról újra elkezdeni mindent, fanatizálja a tömegeket. Vagy despota diktátor, vagy népszerû vezetõ, de nem közember.